2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Wdrażanie wczesnej interwencji w psychozie w świecie rzeczywistym: zasoby, modele finansowania i praktyka oparta na dowodach naukowych

Eric Y.H. Chen1, Gloria H.Y. Wong1, May M.L. Lam1, Cindy P.Y. Chiu1, Christy L.M. Hui1
1. Department of Psychiatry, University of Hong Kong, Hong Kong
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 21-22