2009 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 1

Komentarze - Forum World Psychiatry

Zrozumienie patofizjologii kluczem do powiązania stadiów klinicznych z ukierunkowaną farmakoterapią

Oliver D. Howes1,2, Philip K. Mcguire1, Shitij Kapur1
1. Institute of Psychiatry, King's College London, Camberwell, UK
2. PET Psychiatry Unit, MRC Clinical Sciences Centre, Hammersmith Hospital, London, UK
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (1): 19-21