2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Komentarze - Forum World Psychiatry

Czy badania nad lekami przeciwpsychotycznymi 'w świecie realnym' rzeczywiście mówią nam prawdę?

Hans Jürgen Müller1
1. Department of Psychiatry, University of Munich, Nussbaumstrasse 7, Monachium, Niemcy
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 122