2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Komentarze - Forum World Psychiatry

Dobre strony najnowszych badań efektywności

Alan F. Schatzberg1
1. Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 120-121