2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Dostępne metody badania przestrzegania zaleceń farmakoterapeutycznych w leczeniu psychoz

Karolina Friemann1, Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 169-181
Słowa kluczowe: przestrzeganie zaleceń, wypełnianie zaleceń, metody pomiaru

Streszczenie

Cel. Omówienie metod pomiaru przestrzegania zaleceń lekarskich i ich dokładności oraz porównywalności.
Poglądy. Przedstawiono dostępne metody pomiaru wypełniania zaleceń lekarskich i omówiono ich zalety oraz ograniczenia. Zwrócono uwagę na ograniczenia metodologiczne badań poświęconych przestrzeganiu zaleceń. Dokonano przeglądu metod obiektywnych, subiektywnych, pośrednich i bezpośrednich.
Wnioski. Istnieje wiele metod pomiaru stosowania się do zaleceń lekarskich, niektóre bardzo nowoczesne (z użyciem elektroniki, wirtualnej rzeczywistości) brakuje jednak metody, która zasługiwałaby na miano złotego standardu: rzetelnej, nie ingerującej zbytnio w życie pacjenta i wolnej od zniekształceń, jakimi obarczone są metody oparte na samoocenie. Określone metody pomiaru przestrzegania zaleceń mogą być preferowane w konkretnej sytuacji klinicznej, jednak połączenie wielu metod zwiększa rzetelność i trafność uzyskanych wyników.

Adres do korespondencji:
Lek. Karolina Friemann
I Klinika Psychiatryczna IPiN
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. (22) 4582 532
e-mail: friemann@ipin.edu.pl