2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Komentarze - Forum World Psychiatry

Funkcjonowanie społeczne i jakość życia jako miary efektywności w leczeniu schizofrenii

Jun Soo Kwon1, Jung-Seok Choi1
1. Department of Psychiatry, Seoul National University College of Medicine, 101 Daehak-no, Chongno-gu, Seul, Korea
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 125-126