2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Recenzja książki

Maultsby Maxie C Jr. Racjonalna Terapia Zachowania. Podręcznik terapii poznawczo-behawioralnej

Izabela Stefaniak1
1. I Klinika Psychiatryczna IPiN
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 213-213
Adres do korespondencji:
Izabela Stefaniak
I Klinika Psychiatryczna IPiN