2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Komentarze - Forum World Psychiatry

Poszukiwanie sensownej bazy dowodów empirycznych w psychiatrii

Robin Emsley1, Sue Hawkridge1
1. Department of Psychiatry, Faculty of Health Science, Stellenbosch University, Tygerberg 7505, Cape Town, Afryka Południowa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 123-124