2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Komentarze - Forum World Psychiatry

Rola badań skuteczności i efektywności

A. John Rush1
1. Duke-NUS Graduate Medical School Singapore, Jalan Bukit Merah, 169547 Singapur
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 124-125