2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Rozpoznanie schizofrenii jako błąd sztuki lekarskiej

Jan Koziełł1, Mieczysław Janiszewski1, Wioletta Jarosz-Nowakowska1, Maciej Masztalerz1
1. Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 201-209
Słowa kluczowe: schizofrenia, diagnostyka, błąd w sztuce

Streszczenie

Cel pracy. Próba ponownego omówienia zasad, które chroniłyby psychiatrów przed takimi konfliktami, jak opisany poniżej.
Przypadek. W pracy przedstawiono historię leczenia pacjenta MH w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu od 1991 roku oraz artykuły prasowe dotyczące tego pacjenta z 2007 roku. Staraliśmy się omówić postępowanie diagnostyczne w WOLP, późniejsze kolizje rozpoznań z innymi ośrodkami i kryteria oceny tych rozpoznań w kategoriach błędu w sztuce lekarskiej. Ponadto, podjęliśmy temat relacji między psychiatrami oraz sposób opisywania problematyki zdrowia psychicznego przez media.
Komentarz. Obowiązujące procedury diagnostyczne pozwalają zbliżyć do siebie stawiane w różnych ośrodkach rozpoznania, ale nie wystarczą do ich ujednolicenia.

Adres do korespondencji:
Jan Koziełł
ul. Prosowa 30 87-100 Toruń
e-mail: koziellian@op.pl