2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

Komentarze - Forum World Psychiatry

Schemat badawczy w badaniach klinicznych: właściwy schemat na właściwym miejscu

John R. Geddes1
1. University Department of Psychiatry, Warneford Hospital, Oxford, OX3 7JX, UK
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 117-119