2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 2

List do redakcji

Wątpliwości dotyczące poczytalności sprawcy

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (2): 211-212
Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz
Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa