2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Czy cierpienie (distress) jest objawem zaburzeń psychicznych, markerem upośledzenia funkcjonowania, jednym i drugim, czy ani jednym, ani drugim?

Michael R. Philips1
1. WHO Collaborating Center of Research and Training in Suicide Prevention, Beijing Suicide Research and Prevention Center, Beijing Hui Long Guan Hospital, Pekin, Chiny
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 228-229