2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Forum World Psychiatry

Czym jest „upośledzenie funkcjonowania”? Jak oddzielić niepełnosprawność od istotności klinicznej

Bedirhan Üstün1, Cillie Kennedy2
1. Classifications, Terminologies and Standards, WHO, Genewa, Szwajcaria
2. Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation, Office of Health Policy, Department of Health and Human Services, Waszyngton DC, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 217-221
Słowa kluczowe: niepełnosprawność, upośledzenie funkcjonowania, nasilenie objawów, diagnoza, ICD, DSM, ICF

Streszczenie

Terminy „niepełnosprawność" (lub „upośledzenie funkcjonowania") nie są obecnie zoperacjonalizowane ani w ICD, ani w DSM. W systemie DSM diagnoza zależy od łącznej oceny objawów i funkcjonowania, natomiast w ICD pojęcie niepełnosprawności oddzielono od rozpoznania zaburzeń psychicznych. Potrzebna jest nam uzgodniona na szczeblu międzynarodowym konceptualizacja ICD i DSM, polegająca na lepszej operacjonalizacji pojęć choroby i niepełnosprawności jako elementów składowych. Poziom funkcjonowania lub niepełnosprawności nie powinien pojawiać się jako element progu rozpoznawania zaburzeń w żadnym z tych systemów.