2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Czynniki, które wpływają na upośledzenie funkcjonowania oraz zejście choroby psychicznej

Frank Njenga1
1. Upper Hill Medical Center, Nairobi, Kenia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 232-233