2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Klaryfikacja związku między objawami a niepełnosprawnością: wyzwanie, które ma implikacje praktyczne

Harvey Whiteford1
1. University of Queensland, Brisbane, Australia
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 227-228