2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Recenzja książki

Lauveng A. Byłam po drugiej stronie lustra

Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 311-312
Adres do korespondencji:
Katarzyna Muskat
I Klinika Psychiatryczna IPiN, Warszawa