2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Metody klasyfikacji pacjentów w planowaniu obsad pielęgniarskich na oddziałach psychiatrycznych

Marta Cebulak1, Anna Ksykiewicz-Dorota2
1. Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Teorii Pielęgniarstwa Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu
2. Katedra i Zakład Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 285-291
Słowa kluczowe: metody klasyfikacji pacjentów, zapotrzebowanie pacjentów na opiekę pielęgniarską, planowanie zatrudnienia pielęgniarek, specyfika metod PCS w psychiatrii

Streszczenie

Cel. Przedstawienie metod klasyfikacji pacjentów wykorzystywanych do planowania obsad pielęgniarskich na oddziałach psychiatrycznych.
Poglądy. Stosowanie metod klasyfikacji pacjentów warunkuje zapewnienie opieki pielęgniarskiej zgodnej z potrzebami chorych oraz właściwe wykorzystanie kadr. W metodach tych zakłada się, że zapotrzebowanie pacjentów na opiekę jest zmienne i zależy od specyfiki choroby, stanu chorego, wieku, stopnia samodzielności. Podejście takie przewiduje zmienną liczbę obsad w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a także w ciągu doby. Zastosowanie metod klasyfikacji pacjentów w innych systemach organizacyjnych, niż te, dla których zostały opracowane wymaga dostosowania poszczególnych elementów metody: kryteriów i kategorii opieki oraz norm czasu pielęgnacji bezpośredniej i czasu pomocniczego do warunków organizacyjnych oraz stanu opieki w danym kraju. W krajowym systemie zdrowotnym dostosowano systemy klasyfikacji pacjentów (PCS) do potrzeb pacjentów leczonych zachowawczo i operacyjnie nie uwzględniając chorych psychicznie.
Wnioski. Potrzeba bardziej efektywnego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej wymaga od zarządzających wyboru odpowiednich metod planowania kadr tak, aby liczba pracowników była zgodna z rzeczywistym zapotrzebowaniem chorych na opiekę. Oczekiwania te spełniają metody klasyfikacji pacjentów, jednak ich stosowanie wymaga dostosowania do warunków organizacyjnych oraz stanu opieki w krajowym systemie zdrowotnym, w tym w psychiatrii.

Adres do korespondencji:
mgr piel. Marta Cebulak
ul. Żeromskiego 10/6, 37-500 Jarosław
tel. 0697169619
e-mail: marta.cebulak@neostrada.pl