2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Niepełnosprawność a diagnoza: czy pogorszenie funkcjonowania w rolach należy wyeliminować z kryteriów diagnostycznych DSM/ICD?

Jerome C. Wakefield1
1. School of Social Work, Department of Psychiatry, oraz InSPIRES (Institute of Social and Psychiatric Initiatives - Research, Education and Services). New York State University, Nowy Jork, NY 10003, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 222-224