2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Niepełnosprawność i choroba psychiczna są odrębnymi jednostkami i powinny być oceniane osobno

Norman Sartorius1
1. Association for the Improvement of Mental Health Programmes, Genewa, Szwajcaria
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 221-222