2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Perspektywy oddzielenia niepełnosprawności od istotności klinicznej w DSM-V

William E. Narrow1, Emily A. Kuhl1, Darrel A. Regier1
1. American Psychiatric Institute for Research and Education, oraz American Psychiatric Association, Division of Research, Suite 1825, 1000 Wilson Blvd., Arlington, VA 22209, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 224-225