2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Rozdzielić diagnozę i niepełnosprawność

Anthony W. Lehman1
1. Department of Psychiatry, University of Maryland School of Medicine, 701 W. Pratt Street, Baltimore, MD 21201, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 226