2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Komentarze - Forum World Psychiatry

Upośledzenie funkcjonowania może mieć różne znaczenia

Myrna M. Weissman1
1. Department of Psychiatry, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, Division of Epidemiology, New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, New York, NY 10032, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 231-232