2009 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 3

Artykuł poglądowy

Zespół napięcia przedmiesiączkowego i przedmiesiączkowe zaburzenia dysforyczne: rozpoznawanie i leczenie

Gabriela Bodzak-Opolska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (3): 277-285
Słowa kluczowe: zespół napięcia przedmiesiączkowego, przedmiesiączkowe zespół dysforyczny

Streszczenie

Cel. Przedstawienie czynników ryzyka, obrazu klinicznego oraz leczenia zespołu napięcia przedmiesiączkowego (ZNP) i przedmiesiączkowego zaburzenia dysforycznego (PZD) - z uwzględnieniem odniesień do zespołu depresyjnego.
Pogłądy. ZNP i PZD występują u ponad 60% kobiet w wieku prokreacyjnym. Stany te zaburzają funkcjonowanie kobiet i destabilizują ich życie. Koncepcje patomechanizmów ZNP i PZD nie są spójne, stąd wynika różnorodność metod leczenia. Wyniki badań sugerują potrzebę znaczącej indywidualizacji leczenia. Metodą najlepiej zbadaną, a w niektórych krajach zarejestrowaną, jest zastosowanie leków z grupy SSRI. Brak efektywności tego leczenia prowadzi do innych metod, w tym: leczenia hormonalnego, suplementacji diety, ćwiczeń fizycznych, mieszanek ziół i zmiany stylu życia.
Wnioski. Niespójne koncepcja patomechanizmów ZNP i PZD prowadzą do wykorzystania różnorodnych metod leczenia .

Adres do korespondencji:
Lek. Gabriela Bodzak-Opolska
II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel. 22-4582679