2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Impulsywność - definicje, teorie, modele

Andrzej Jakubczyk1,2, Marcin Wojnar1,2,3
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2. Szpital Nowowiejski w Warszawie
3. University of Michigan, Department of Psychiatry, Ann Arbor, MI, USA
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 349-356
Słowa kluczowe: impulsywność poznawcza, impulsywność behawioralna, osobowość

Streszczenie

Cel. Impulsywność uważana jest za objaw wielu zaburzeń psychicznych, jednak nie ma jednoznacznej, powszechnie akceptowanej jej definicji. W artykule zaprezentowano różne teorie i modele dotyczące impulsywności.
Poglądy. Opisano próby stworzenia jednolitej, uniwersalnej definicji oraz trudności wynikające ze złożoności konstruktu impulsywności. Przedstawiono koncepcję impulsywności behawioralnej i poznawczej, funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej. Omówiono zaburzenia psychiczne związane z wysokim poziomem impulsywności, zaprezentowano koncepcję impulsywności jako stanu chwilowego, przemijającego. W odniesieniu do różnych modeli psychologicznych omówiono zagadnienie impulsywności jako stałej cechy osobowości oraz zaprezentowano metody pomiaru nasilenia tej cechy.
Wnioski. Nieskuteczność prób jednoznacznego zdefiniowania impulsywności oraz fakt, że elementy tego zjawiska obecne są w wielu obszarach psychopatologii tłumaczyć można wielowymiarowością i złożonością konstruktu impulsywności.

Adres do korespondencji:
Prof.. Marcin Wojnar
Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa
e-mail: marcin.wojnar@wum.edu.pl