2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Ocena książki

Murawiec S, Żechowski C (red.). Od neurobiologii do psychoterapii

Irena Namysłowska1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 415-416
Adres do korespondencji:
Prof. Irena Namysłowska
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Warszawa