2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Ocena książki

Prot K. Życie po Zagładzie. Skutki traumy u ocalałych z Holokaustu. Świadectwa z Polski i Rumunii (Monografie Psychiatryczne, tom 9)

Czesław Czabała1,2
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
2. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 415
Adres do korespondencji:
Prof. Czesław Czabała
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Psychologii i Promocji Zdrowia Psychicznego
Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa