2009 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 18, zeszyt 4

Artykuł specjalny

Zestarzeć się i umrzeć u siebie - w Polsce i w Niemczech

Klaus Dörner1
1. Deutsch-Polnische Gesselschaft fur Seelische Gesundheit
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2009; 18 (4): 315-318
Słowa kluczowe: starzenie się, opieka instytucjonalna, aktywność obywatelska, społeczność

Streszczenie

Autor ukazuje problem opieki nad osobami starzejącymi się w szerokim kontekście historycznym i społecznym. Dyskutuje kontrowersje związane z instytucjonalizacją tej opieki oraz współczesnymi tendencjami do przejmowania zadań państwa w tym zakresie przez aktywność obywatelską wspólnot lokalnych. Wskazuje na fakty potwierdzające dokonywanie się tego procesu w Niemczech i w Polsce. Wskazuje też na jego znaczenie dla ról zawodowych pełnionych przez specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego (red.)