2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

List do redakcji

Internacja – dlaczego? i co dalej?

Danuta Hajdukiewicz1
1. Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(1): 81–83