2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Problemy oceny stanu psychicznego osoby z odmiennego obszaru kulturowego na przykładzie psychiatrycznej konsultacji kobiety z Afganistanu

Andrzej Klemens Radzikowski1, Marzena Pawlus2
1. Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
2. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(1): 77–80
Słowa kluczowe: psychiatria konsultacyjna, etnopsychiatria, psychologia międzykulturowa

Streszczenie

Cel. Przedstawienie trudności, jakie napotyka konsultant psychiatra diagnozując pacjentkę z innego kręgu kulturowego.
Przypadek. Przedstawiono trudności napotkane podczas konsultacji psychiatrycznej, spowodowanej niezrozumiałą zmianą zachowania 60-letniej kobiety z Afganistanu podczas leczenia w Polsce wielonarządowych obrażeń powstałych wskutek działań militarnych.
Komentarz. Do prawidłowej diagnozy i włączenia właściwego leczenia wymagane jest, by stwierdzony zespół objawowy analizować w kontekście kulturowo-cywilizacyjnych uwarunkowań zachowania pacjentki, z uwzględnieniem wyznawanych zasad religijnych, akceptowanych wzorów zachowań, pozycji społecznej, a także nawyków żywieniowych i stosowanych używek. Niezbędna może okazać się również pomoc doradcy kulturowego.

Adres do korespondencji:
lek. Andrzej K. Radzikowski
Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
e-mail: a-k-r@gazeta.pl