2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł kazuistyczny

Terapia elektrowstrząsami u matki i córki w przebiegu dwóch różnych chorób psychicznych

Karolina Drzyzga1, Krzysztof Kucia1, Wojciech Merk1, Małgorzata Przytuła1, Magdalena Mostowska-Grzesik1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(1): 73–75
Słowa kluczowe: elektrowstrząsy, schizofrenia paranoidalna, depresja

Streszczenie

Cel. Autorzy ukazują skuteczność elektrowstrząsów u matki oraz córki w przebiegu lekoopornej depresji nawracającej i lekoopornej schizofrenii paranoidalnej.
Przypadek. 64-letnia matka choruje od 9 lat na zaburzenia depresyjne nawracające. Sześciokrotnie występowały u niej epizody o nasileniu ciężkim z objawami psychotycznymi. Z powodu nieskuteczności prowadzonej wcześniej psychofarmakoterapii, od 5 lat stosowane są u pacjentki zabiegi elektrowstrząsowe. 31-letnia córka cierpi od roku na schizofrenię paranoidalną. W terapii początkowo skuteczna okazała się olanzapina, jednak podczas kolejnej hospitalizacji zadowalający efekt przyniosło jedynie wdrożenie elektrowstrząsów.
Komentarz. U matki i córki występują dwie różne choroby psychiczne. Elementami wspólnymi są jednak objawy psychotyczne, lekooporność, skuteczność elektrowstrząsów oraz bardzo dobra ich tolerancja.

Adres do korespondencji:
lek. Karolina Drzyzga
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: karolina_dragon@interia.pl