2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Polidypsja pierwotna u pacjenta ze schizofrenią paranoidalną: opis przypadku

Piotr Antoni Woźniak1, Małgorzata Olędzka-Oręziak2, Magdalena Wiktorowicz2, Anna Batijewska1, Maria Gałecka-Wolska3, Beata Lipska3, Marcin Czarnocki4, Kazimierz Andrzej Wardyn2
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
3. Laboratorium Diagnostyki Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
4. Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010, 19(2): 165–172
Słowa kluczowe: hiponatremia, diagnostyka, psychiatria

Streszczenie

Cel. Opisujemy przypadek pacjenta z rozpoznaniem schizofrenii, z przewlekłą polidypsją psychogenną towarzyszącą cukrzycy typu 2.
Opis przypadku. Pacjent, leczony od 37 lat z powodu schizofrenii został przyjęty z objawami zaostrzenia psychozy pod postacią nasilonych halucynacji słuchowych z dysforią, które narastały w okresie 2 ostatnich tygodni w ośrodku długotrwałego pobytu, gdzie przebywa od 2 lat. W przeszłości występowały napadowe okresy nadmiernego picia płynów. Po przyjęciu objawy psychotyczne uległy znaczącej poprawie, lecz po 2-3 tygodniach pojawiły się narastające objawy polidypsji z towarzyszącą umiarkowaną hiponatremią 125-130 mmol/l, które stały się głównym celem leczenia. Pomimo ograniczenia dostępu do płynów, oddziaływania behawioralne okazały się mało skuteczne. Wykonano niezbędne badania diagnostyczne krwi i moczu. Omawiamy diagnostykę różnicową, przedstawiamy również przebieg objawów pacjenta i podjęte leczenie.
Komentarz. Analizujemy przypadek pacjenta w kontekście kilku hipotez patogenetycznych polidypsji.

Adres do korespondencji:
lek. Piotr Woźniak
I Klinika Psychiatryczna IPiN
02-957 Warszawa, al. Sobieskiego 9
tel. (22) 458 27 73