2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Potencjalne mechanizmy przeciwdepresyjne układu endokannabinoidowego

Piotr Wierzbiński1, Waldemar Kryszkowski1, Sławomir Szubert1, Antoni Florkowski1, Piotr Gałecki1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(2): 143–150
Słowa kluczowe: endokannabinoidy, neuroprzekaźniki

Streszczenie

Cel. Układ endokannabinoidowy (CB) budzi zainteresowanie nie tylko z powodu zaangażowania w regulację energetyczną organizmu i w procesy związane z pobieraniem pokarmu ale również z powodu wpływu na stan psychiczny jednostki. Niniejsza praca ma na celu opisanie i częściowe wyjaśnienie mechanizmów działania układu endokannabinoidowego w OUN.
Poglądy. Układ endokannabinoidowy tworzy skomplikowaną sieć połączeń między neuronami a poprzez to wpływa na neuroprzekaźnictwo serotoninergiczne, noradrenergiczne, dopaminergiczne i oś PPN. Modyfikuje uwalnianie kwasu gammaaminomasłowego. Plejotropowy wpływ endokannabinoidów skłania do poszukiwania nowych substancji wybiórczo oddziałujących na układ CB.
Wnioski. Istnieją doniesienia o przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym działaniu endokannabinoidów. Bardziej wnikliwe badania endokannabinoidów i poszukiwanie nowych ligandów dla receptorów CB mogą pozwolić na wytworzenie leków o odmiennym mechanizmie działania. Może się to okazać skuteczne w terapii zaburzeń nastroju i lękowych.

Adres do korespondencji:
lek. Piotr Wierzbiński
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego
Szpital im. J. Babińskiego,
Oddział XIB
ul. Aleksandowska 159, 91-229 Łódź
tel.0-42-6521289