2010 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Przyczyny oraz charakterystyka psychopatologiczna usiłowanych i dokonanych samobójstw pacjentów hospitalizowanych psychiatrycznie

Sławomir Szubert1, Piotr Wierzbiński1, Małgorzata Szpilewska1, Antoni Florkowski1, Marta Strombek-Milczarek1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(2): 151–155
Słowa kluczowe: samobójstwo, hospitalizacja psychiatryczna

Streszczenie

Cel. Przegląd dotyczy zagadnienia samobójstw wśród osób chorych psychicznie. Akty samobójcze dokonywane przez nie są często przedmiotem zainteresowania, jednak poglądy na to zagadnienie niejednokrotnie wydają się sprzeczne.
Poglądy. Najczęściej badane są cechy osobowości niedoszłych samobójców, jak również objawy chorób psychicznych, zwłaszcza spełniających kryteria psychozy. Podnosi się, że istotnym czynnikiem ryzyka czynu suicydalnego jest właśnie choroba psychiczna. Liczne badania wskazują, że wśród osób, które leczą się z powodu zaburzeń psychicznych samobójstwa zdarzają się częściej, niż w ogólnej populacji.
Wnioski. Z uwagi na wagę zagadnienia istnieje potrzeba dalszego poszukiwania przyczyn i uwarunkowań podejmowania prób samobójczych przez osoby hospitalizowane psychiatrycznie, by w ten sposób skuteczniej im zapobiegać.

Adres do korespondencji:
mgr Marta Strombek-Milczarek
Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Szpital im. J. Babińskiego, Oddział XI B
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
tel.0-42-6521289
e-mail: marta.strombek@wp.pl