2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Encefalopatie endogenne i egzogenne

AIDS. Toksoplazmoza OUN a naczynia krwionośne

Janina Rafałowska1, Dorota Dziewulska1,2
1. Zakład Neuropatologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa
2. Klinika Neurologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 329–330