2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Celiakia przyczyną zaostrzeń schizofrenii paranoidalnej? Opis przypadku

Agnieszka Tobiczyk-Teper1,2, Katarzyna Buryan-Marosz2, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2. Oddział Psychiatryczny, Szpital Śląski, Cieszyn
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 319–321
Słowa kluczowe: schizofrenia paranoidalna, celiakia

Streszczenie

Cel. Prezentacja przypadku pacjentki, u której współwystępowały zaostrzenia choroby trzewnej i schizofrenii paranoidalnej.
Przypadek. 52-letnia chora wielokrotnie hospitalizowana psychiatrycznie z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej. Podczas ostatniego pobytu w szpitalu rozpoznano chorobę trzewną. W trakcie leczenia zaobserwowano okresowe występowanie zaostrzeń psychotycznych, zdezorganizowanej aktywności, pogłębiania się postawy autystycznej z towarzyszącymi uporczywymi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi pod postacią biegunek i stolców tłuszczowych oraz obniżeniem masy ciała, stałą hiponatremią, niedokrwistością. Chorobę potwierdzono biopsją jelita cienkiego.
Komentarz. Potencjalny związek celiakii i zaburzeń psychicznych jest opisywany w literaturze. U pacjentów psychiatrycznych z objawami ze strony przewodu pokarmowego konieczna jest wnikliwa diagnostyka w tym kierunku przy współudziale lekarza internisty.

Adres do korespondencji:
Lek. Agnieszka Tobiczyk-Teper
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: agnieszka.tobiczykteper@gmail.com