2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Encefalopatie endogenne i egzogenne

Choroba Wilsona – badania ultrastrukturalne

Eliza Lewandowska1, Grażyna M. Szpak1, Joanna Modzelewska1, Elżbieta Pasennik1
1. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 331–333