2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Częstość doświadczeń stygmatyzacji u chorych na schizofrenię w porównaniu do pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi

Piotr Świtaj1, Jacek Wciórka1, Paweł Grygiel2, Julita Smolarska-Świtaj3, Marta Anczewska1, Anna Chrostek1
1. I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Instytut Socjologii, Uniwersytet Rzeszowski
3. Klinika Kardiologii, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 269–274
Słowa kluczowe: piętno, schizofrenia, zaburzenia psychiczne, choroby somatyczne

Streszczenie

Cel. Celem badania było porównanie częstości doświadczeń piętna społecznego zgłaszanych przez chorych na schizofrenię i osób z innymi problemami zdrowotnymi.
Metoda. Za pomocą podskali stygmatyzacji „Kwestionariusza piętna i dyskryminacji" (Consumer Experiences of Stigma Questionnaire – CESQ) zbadano 153 osoby chorujące na schizofrenię, 31 – na depresję nawracającą, 30 osób uzależnionych od narkotyków i 39 od alkoholu, 31 osób z nowotworami hematologicznymi i 33 z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Wyniki. Analiza regresji wielokrotnej wykazała, że chorujący na schizofrenię czuli się stygmatyzowani istotnie częściej niż respondenci leczeni z powodu nowotworów hematologicznych i chorób sercowo-naczyniowych, z podobną częstością co pacjenci z depresją i uzależnieni od alkoholu, ale w mniejszym stopniu niż uzależnieni od narkotyków.
Wnioski. Wyniki badania potwierdzają, że piętno schizofrenii jest silniejsze niż piętno związane z chorobami somatycznymi. Nie wykazano jednak, aby osoby ze schizofrenią doświadczały stygmatyzacji częściej niż osoby z innymi poważnymi zaburzeniami psychicznymi.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr Świtaj
I Klinika Psychiatryczna IPiN
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
e-mail: switaj@ipin.edu.pl