2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Kluczowe pytanie współczesnej psychiatrii

Czy psychiatrzy w przyszłości będą nadal potrzebni?

Jolanta Rabe-Jabłońska1
1. Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 339–340