2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Encefalopatie endogenne i egzogenne

Encefalopatia występująca z opóźnieniem po ostrym zatruciu tlenkiem węgla

Grażyna M. Szpak1, Eliza Lewandowska1, Joanna Modzelewska1, Tomasz Stępień1, Jerzy Kulczycki2
1. Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. I Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 330–331