2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Kluczowe pytanie współczesnej psychiatrii

Integracja psychologicznych i biologicznych metod terapeutycznych w psychiatrii?

Janusz Rybakowski1
1. Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny, Poznań
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 335–337