2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Kluczowe pytanie współczesnej psychiatrii

Klasyfikacja psychiatryczna – kategorialna czy wielowymiarowa?

Jerzy Landowski1
1. Katedra Chorób Psychicznych, Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych, Gdański Uniwersytet Medyczny
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 341–342