2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł poglądowy

Nerw trójdzielny – budowa i funkcje

Ewa Bałkowiec-Iskra1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 283–286
Słowa kluczowe: czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), peptyd pochodny genu kalcytoninowego (CGRP), migrena, nerw trójdzielny

Streszczenie

Cel. Przedstawienie roli nerwu trójdzielnego w przekazywaniu informacji czuciowych, w tym bólowych z obszaru opon mózgowo- rdzeniowych, stawu skroniowo-żuchwowego oraz zębów.
Poglądy. Jak dotychczas, molekularne mechanizmy przekaźnictwa czuciowego w układzie trójdzielnym nie zostały w pełni zidentyfikowane. Postuluje się, że poza aktywnością neuronalną istotną rolę odgrywają peptyd pochodny genu kalcytoninowego (CGRP) oraz czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF).
Wnioski. Zbadanie ich udziału w modyfikowaniu funkcji neuronów nerwu trójdzielnego może pomóc w ustaleniu nowych schematów leczenia m.in. neuralgii nerwu trójdzielnego.

Adres do korespondencji:
Dr Ewa Bałkowiec-Iskra
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel./fax: 22-826-21-16
e-mail: ebalkowiec@wum.edu.pl