2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł oryginalny

Niedobór witaminy B12 a sprawność poznawcza pacjentów geriatrycznych z otępieniem

Marzena Zboch1, Jarosław Serafin1, Paweł Tyfel1, Krzysztof Śmigórski1
1. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych, Uniwersytet Medyczny, Wrocław
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 263–267
Słowa kluczowe: witamina B12, cyjanokobalamina, otępienie

Streszczenie

Cel. Celem przeprowadzonych badań jest określenie związku między poziomem osoczowym witaminy B12, poziomem sprawności poznawczej a chorobami otępiennymi: chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym i otępieniem mieszanym. Autorzy przeprowadzili badania na polskiej populacji (222 osoby), ze względu na coraz częściej sygnalizowaną potrzebę uwzględniania pochodzenia kulturowego i różnic genetycznych w badaniach nad fizjologią cyjanokobalaminy.
Metoda. Opisane badanie ma charakter poprzeczny, wykorzystuje paradygmat ex post facto. Zmienną niezależną główną jest poziom witaminy B12 w osoczu krwi mierzony laboratoryjnie w pg/l. Zmiennymi zależnymi są: poziom sprawności poznawczej mierzony skalą Mini Mental State Examination (MMSE) oraz rozpoznanie nozologiczne. Zmienna niezależna uboczna to płeć.
Wyniki. Zastosowane analizy statystyczne wykazały brak istotnych związków między poziomem witaminy B12, sprawnością poznawczą a chorobami otępiennymi: chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym i otępieniem mieszanym. Wykazano różnicującą roli płci w relacji między poziomem cyjanokobalaminy a otępieniem. Stwierdzono, że mężczyzn chorujących na otępienie naczyniowe cechuje istotnie niższy poziom witaminy B12 niż mężczyzn z chorobą Alzheimera. Ponadto mężczyźni z otępieniem naczyniowym wykazują istotnie wyższy poziom sprawności poznawczej od chorujących na chorobę Alzheimera.
Wnioski. Nie stwierdzono zależności między niedoborem witaminy B12 a poziomem sprawności poznawczej oraz typem rozpoznania u pacjentów z chorobą Alzheimera, otępieniem naczyniopochodnym oraz otępieniem mieszanym. Badania nad relacją między poziomem osoczowym witaminy B12 a rozwojem procesu otępiennego wymagają uwzględnienia roli płci.

Adres do korespondencji:
lek. Marzena Zboch
Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. Jana Pawła II nr 12, 59–330 Ścinawa
email: zbochm@poczta.onet.pl
tel. +48 604 110 702