2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Kluczowe pytanie współczesnej psychiatrii

Nowy profesjonalizm psychiatrów?

Jacek Bomba1
1. Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 340–341