2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Od konwersji do choroby Creutzfeldta–Jakoba – opis przypadku

Agnieszka Tobiczyk-Teper1,2, Katarzyna Konderla2, Dorota Maśnica-Machej2, Katarzyna Buryan-Marosz2, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
2. Oddział Psychiatryczny, Szpital Śląski, Cieszyn
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 323–325
Słowa kluczowe: choroba Creutzfeldta-Jakoba, gwałtownie postępujący zespół otępienny

Streszczenie

Cel. Analiza objawów psychopatologicznych, objawów neurologicznych oraz czynników środowiskowych u pacjentki z gwałtownie postępującym procesem otępiennym.
Przypadek. 66-letnia pacjentka hospitalizowana w różnych oddziałach (chirurgiczny, neurologiczny, okulistyczny) z powodu zaburzeń chodu oraz zaburzeń widzenia, następnie hospitalizowana w oddziale psychiatrycznym. W toku hospitalizacji wysunięto przypuszczenie choroby Creutzfeldta–Jakoba i ponownie skierowano pacjentkę na oddział neurologiczny. Ostatecznie rozpoznano chorobę Creutzfeldta–Jakoba na podstawie obrazu klinicznego, badania EEG, obecności białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz stanu neuropsychiatrycznego.
Komentarz. Gwałtownie postępujące otępienie oraz objawy neurologiczne i psychiatryczne mogą być wynikiem tej rzadkiej choroby. Tylko wspólne działanie grupy specjalistów może prowadzić do postawienia trafnej diagnozy.

Adres do korespondencji:
Lek. Agnieszka Tobiczyk–Teper
Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
e-mail: agnieszka.tobiczykteper@gmail.com