2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Kluczowe pytanie współczesnej psychiatrii

Opieka środowiskowa? Skuteczność farmakoterapii?

Irena Namysłowska1
1. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 337–338