2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Encefalopatie endogenne i egzogenne

Przypadek encefalopatii nadciśnieniowej u dziecka z obustronnym guzem nadnerczy typu phaeochromocytoma

Dariusz Adamek1, Grażyna Drabik2, Maria Rytlewska3
1. Zakład Neuropatologii, Katedra Patomorfologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
2. Pracownia Patomorfologii
3. Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 328–329