2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Sprawozdanie: Encefalopatie endogenne i egzogenne

Rodzinna encefalopatia gąbczasta z nieopisywaną dotychczas w Polsce mutacją OPRI (octapeptide repeat insertion) genu PRNP

Jerzy Kulczycki1, Janusz Zimowski1, Wanda Łojkowska1, Grażyna Szpak1, Jacek Zaremba1
1. I Klinika Neurologiczna, Zakład Neurogenetyki i Zakład Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 333–334