2010 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 4

Artykuł kazuistyczny

Wieloletnia depresja w przebiegu zespołu Cushinga – opis przypadku

Krzysztof Krysta1, Eliza Górniak1, Karolina Furczyk1
1. Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Postępy Psychiatrii i Neurologii 2010; 19(4): 305–307
Słowa kluczowe: zespół Cushinga, depresja, inhibitory steroidogenezy

Streszczenie

Cel. Przedstawienie przypadku pacjentki z długotrwałym zespołem Cushinga z towarzyszącą depresją.
Przypadek. Kobieta 55-letnia, od ponad 10 lat cierpiąca z powodu zespołu Cushinga, którego najuciążliwszym objawem jest depresja. Diagnoza depresji wyprzedziła w czasie o ponad rok diagnozę endokrynologiczną. Leczenie chirurgiczne nie przyniosło normalizacji parametrów biochemicznych. Leki przeciwdepresyjne okazują się nieskuteczne wobec utrzymującej się hiperkortyzolemii, a objawy depresji pozostają na podobnym poziomie nasilenia.
Komentarz. Późne rozpoznanie zespołu Cushinga może przedłużyć i utrudniać leczenie, dlatego istotne jest dokładne wykluczanie przyczyn somatycznych depresji. Główny nacisk w leczeniu depresji należy położyć na uzyskanie normokortyzolemii, pomocne mogą być np. inhibitory steroidogenezy.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Krysta
Katedra i Kl. Psychiatrii i Psychoterapii Śl. UM
ul. Ziołowa 45/47 40-635 Katowice-Ochojec